Wszystko, co musisz wiedzieć o opłacie handlowej PGE - Zrozum, Oblicz, Zapłać

Wszystko, co musisz wiedzieć o opłacie handlowej PGE - Zrozum, Oblicz, Zapłać
Autor Edyta Ziółkowska
Edyta Ziółkowska23.11.2023 | 6 min.

Opłata handlowa PGE to dodatkowa opłata, którą pobiera spółka Polska Grupa Energetyczna od niektórych firm korzystających z sieci dystrybucyjnej. Wielu przedsiębiorców ma wątpliwości dotyczące zasadności i sposobu naliczania tej opłaty. W tym artykule wyjaśnimy, czym dokładnie jest opłata handlowa PGE, kto i kiedy musi ją uiszczać, jak obliczyć jej wysokość oraz gdzie i w jaki sposób można ją zapłacić. Przedstawimy również przepisy prawne regulujące zasady pobierania opłaty przez PGE.

Kluczowe wnioski:
 • Opłata handlowa PGE dotyczy tylko niektórych firm, warto sprawdzić czy nas obowiązuje.
 • Wysokość opłaty zależy od ilości zużytej energii, są specjalne wzory do obliczenia kwoty.
 • Termin zapłaty opłaty to zazwyczaj 21 dni od wystawienia faktury przez PGE.
 • Opłatę uiszcza się przelewem na konto podane na fakturze.
 • Podstawą prawną pobierania opłaty są przepisy ustawy Prawo energetyczne.

Jak obliczyć wysokość opłaty handlowej PGE?

Opłata handlowa PGE jest naliczana jako iloczyn stawki opłaty oraz sumy ilości energii pobranej z sieci i wprowadzonej do sieci przez odbiorcę. Aby poprawnie wyliczyć należną kwotę, musimy znać dwie wartości:

 • Stawkę opłaty handlowej, która w 2023 roku wynosi 0,005 zł/kWh
 • Sumę energii pobranej i wprowadzonej do sieci w okresie rozliczeniowym

Wysokość opłaty obliczamy według wzoru:

Opłata handlowa = stawka opłaty x (energia pobrana + energia wprowadzona)

Przykład:

Firma w ciągu miesiąca pobrała z sieci dystrybucyjnej 5000 kWh energii elektrycznej i wprowadziła do sieci 2000 kWh nadwyżki (np. z własnych paneli fotowoltaicznych).

Opłata handlowa wyniesie więc: 0,005 zł/kWh x (5000 kWh + 2000 kWh) = 35 zł

Jak uzyskać informacje o ilości energii do wyliczenia opłaty?

Informacje o ilości pobranej i wprowadzonej do sieci energii otrzymamy z faktury lub zestawienia rozliczeniowego wystawionych przez sprzedawcę energii lub operatora systemu dystrybucyjnego.

Dane te znajdziemy zazwyczaj w specjalnym bloku zatytułowanym "rozliczenie opłaty handlowej". Jeśli ich tam nie ma, warto skontaktować się bezpośrednio z dostawcą energii.

Kto i kiedy musi uiścić opłatę handlową PGE?

Z opłaty handlowej zwolnieni są mali i średni przedsiębiorcy, zużywający rocznie mniej niż 150 tys. kWh energii elektrycznej. Pozostałe podmioty objęte są obowiązkiem wniesienia opłaty.

Dotyczy to więc:

 • dużych firm przemysłowych
 • sieci handlowych i supermarketów
 • obiektów użyteczności publicznej (baseny, hale sportowe itp.)

Opłatę uiszcza się raz w miesiącu, w terminie określonym na fakturze - zazwyczaj jest to 21 dni od daty wystawienia dokumentu obciążeniowego.

Czytaj więcej: Oblicz moc i efektywność instalacji fotowoltaicznej: ile kW wyprodukuje 4kW, 5kW i inne

Czym jest opłata handlowa pobierana przez PGE?

Opłata handlowa to dodatkowa opłata pobierana miesięcznie przez PGE od firm korzystających z sieci dystrybucyjnej należącej do Polskiej Grupy Energetycznej.

Jest uiszczana niezależenie od opłaty za samo zużycie energii elektrycznej. Podstawą prawną jest art. 52 ustawy Prawo energetyczne.

W praktyce opłata stanowi rodzaj podatku od przedsiębiorstw, z którego wpływy trafiają do operatora systemu dystrybucyjnego, czyli spółki PGE Dystrybucja.

Opłata handlowa to w rzeczywistości swoisty "podatek" nałożony na firmy korzystające z infrastruktury elektroenergetycznej należącej do PGE.

Z ekonomicznego punktu widzenia pełni ona funkcję swoistej "opłaty za dostęp do sieci", ponieważ środki z opłaty przeznaczane są na utrzymanie i rozbudowę systemu dystrybucyjnego.

Gdzie i jak zapłacić opłatę handlową na rzecz PGE?

Wszystko, co musisz wiedzieć o opłacie handlowej PGE - Zrozum, Oblicz, Zapłać

Opłatę handlową należy uiścić przelewem na rachunek bankowy operatora systemu dystrybucyjnego, czyli spółki PGE Dystrybucja S.A. Numer konta znajdziemy na otrzymanej fakturze VAT.

Możliwa jest też zapłata gotówką lub kartą w kasie spółki. Siedziba oddziałów PGE Dystrybucja znajduje się w kilku miastach w Polsce, m.in. we Wrocławiu, Lublinie i Gdańsku.

Opłata handlowa - numer konta PGE 92 2490 0005 0000 4530 8332 2934
Tytuł przelewu numer faktury, NIP firmy

Można także uregulować należność za pośrednictwem bankowości elektronicznej, podając numer rachunku i niezbędne dane uwidocznione na otrzymanym dokumencie księgowym (fakturze VAT).

Dlaczego PGE pobiera opłatę handlową od firm?

Podstawowym celem opłaty handlowej jest pozyskanie dodatkowych środków na pokrycie kosztów utrzymania infrastruktury elektroenergetycznej należącej do Polskiej Grupy Energetycznej.

Operator systemu dystrybucyjnego (PGE Dystrybucja) musi ponosić wydatki związane m.in. z:

 • modernizacją i remontami sieci oraz stacji
 • usuwanie awarii
 • wymianą urządzeń i odczytami liczników

Pobieranie opłaty handlowej pozwala zrekompensować te nakłady i pozyskać środki na dalszy rozwój systemu, co w efekcie zapewnia firmom ciągłość dostaw energii elektrycznej.

Dodatkową przesłanką dla wprowadzenia opłaty było dążenie do wyrównania warunków funkcjonowania operatorów systemów dystrybucyjnych w Polsce.

Jakie przepisy regulują opłatę handlową PGE?

Podstawą prawną wprowadzenia opłaty handlowej jest art. 52 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, który został dodany nowelizacją z 2020 roku.

Przepis ten deleguje kompetencje do określenia szczegółowych zasad oraz wysokości stawek opłaty do ministra właściwego ds. energii.

Obecnie kwestie te precyzuje rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 3 listopada 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf dla energii elektrycznej oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną.

Dokumenty te określają m.in. wysokość stawek opłaty w kolejnych latach oraz sposób jej naliczania.

Podsumowanie

Opłata handlowa PGE budzi wiele kontrowersji wśród przedsiębiorców, jednak jako odbiorcy energii elektrycznej z sieci dystrybucyjnej tego operatora jesteśmy zobowiązani do jej uiszczania. W artykule staraliśmy się przedstawić kompleksowo kwestie związane z tą dodatkową opłatą – komu dotyczy, w jaki sposób ją obliczać i jakie przepisy ją regulują.

Mamy nadzieję, że informacje tu zawarte pozwolą Wam lepiej zorientować się w temacie, zrozumieć ideę i podstawy prawne opłaty handlowej pobieranej przez Polską Grupę Energetyczną. Być może pomoże to także zminimalizować, przynajmniej częściowo, frustrację związaną z koniecznością uiszczania kolejnego „podatku” nakładanego na biznes.

Pamiętajcie, że w razie jakichkolwiek wątpliwości co do zasadności naliczania i wysokości opłaty, możecie zawsze zgłosić się o wyjaśnienie bezpośrednio do sprzedawcy energii lub operatora systemu dystrybucyjnego. Z pewnością chętnie Wam pomogą rozwiać wszelkie niejasności.

Mamy nadzieję, że informacje przedstawione w artykule okażą się pomocne w zrozumieniu tematu opłaty handlowej pobieranej przez PGE. Życzymy powodzenia w rozliczeniach z operatorem i zachęcamy do kontaktu w razie dodatkowych pytań.

Najczęstsze pytania

Opłatą objęte są wszystkie podmioty pobierające energię elektryczną z sieci dystrybucyjnej należącej do PGE, poza mikro i małymi firmami zużywającymi rocznie poniżej 150 tys. kWh. Dotyczy to głównie dużych zakładów przemysłowych, sieci handlowych oraz obiektów użyteczności publicznej.

Wysokość opłaty wylicza się jako iloczyn obowiązującej stawki opłaty (aktualnie 0,005 zł/kWh) oraz sumy ilości energii pobranej i wprowadzonej do sieci przez odbiorcę w danym okresie.

Opłatę uiszcza się przelewem na rachunek bankowy PGE Dystrybucja S.A. podany na otrzymanej fakturze VAT. Możliwa jest również zapłata gotówką lub kartą w kasie spółki.

W przypadku wątpliwości co do poprawności naliczenia opłaty, przysługuje nam prawo złożenia reklamacji bezpośrednio do operatora systemu dystrybucyjnego, czyli PGE Dystrybucja S.A.

Szersze informacje na temat zasad i obowiązków związanych z opłatą handlową znajdują się na stronie internetowej Polskiej Grupy Energetycznej w zakładce dla firm i klientów biznesowych.

5 Podobnych Artykułów

 1. Sprawdź Taryfę G11 Cena: Koszt Prądu, Ile Kosztuje 1 kWh - Zastosuj Kalkulator Kwh
 2. Twoje opinie o Sunday fotowoltaika - Odkryj prawdziwą moc Sunday Polska
 3. Koszty Budowy Farmy Fotowoltaicznej: Pełny Przegląd Kosztów Instalacji 100kw
 4. Czy branża pv czuje konkurencję ze strony małych wiatraków?
 5. Technologia back contact stanie się wiodącym rozwiązaniem w branży fotowoltaicznej
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Edyta Ziółkowska
Edyta Ziółkowska

Pracując jako audytor energetyczny pomagam firmom i instytucjom publicznym w optymalizacji zużycia energii i redukcji rachunków. Na blogu dzielę się dobrymi praktykami w tym zakresie. Poruszam m.in. kwestie docieplania budynków, modernizacji oświetlenia czy zarządzania majątkiem w kontekście poprawy efektywności energetycznej

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły