Ministerstwo analizuje minimalną cenę odkupu dla prosumentów.

Ministerstwo analizuje minimalną cenę odkupu dla prosumentów.
Autor Józef Bryk
Józef Bryk17.02.2024 | 5 min.

Minimalna cena odkupu energii od prosumentów to propozycja, która budzi kontrowersje. Z jednej strony gwarantowałaby prosumentom przewidywalność przychodów ze sprzedaży nadwyżek energii do sieci. Z drugiej - mogłaby negatywnie wpłynąć na rynek energii. Ministerstwo Klimatu analizuje tę kwestię pod kątem zgodności z prawem UE oraz skutków dla rynku. Nie zapada jeszcze ostateczna decyzja. Tymczasem liczba prosumentów w Polsce rośnie, a wraz z nią popularność magazynów energii. Te ostatnie mają kluczowe znaczenie dla rozwoju energetyki rozproszonej.

Minimalna cena odkupu energii od prosumentów

Wprowadzenie minimalnej ceny odkupu energii elektrycznej od prosumentów to kontrowersyjny pomysł, który analizuje obecnie Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Idea ta polega na ustaleniu gwarantowanej, minimalnej stawki, po której operatorzy byliby zobowiązani odkupywać nadwyżki energii od prosumentów.

Obecnie prosument rozliczający się w systemie net-billing oddaje niewykorzystaną energię do sieci po zmiennej cenie rynkowej. Powoduje to dużą zmienność i nieprzewidywalność przychodów, co zniechęca potencjalnych inwestorów. Ustalenie tzw. feed-in taryfy, czyli gwarantowanej ceny odkupu, miałoby temu zapobiec.

Jakie mogą być skutki wprowadzenia minimalnych cen?

Pomysł ten budzi jednak kontrowersje. Z jednej strony poprawiłby ekonomiczną opłacalność inwestycji w fotowoltaikę dla gospodarstw domowych. Z drugiej - mógłby negatywnie wpłynąć na rynek energii, zakłócając konkurencję i sygnały cenowe.

Dlatego Ministerstwo Klimatu ostrożnie podchodzi do tej koncepcji i analizuje ją pod kątem zgodności z prawem UE. Musi też ocenić potencjalne skutki dla operatorów sieci, rynków energii oraz rozwoju magazynów energii.

System rozliczeń net-billing dla prosumentów

Aby zrozumieć dyskusję o minimalnych cenach, trzeba przybliżyć obecne zasady rozliczania prosumentów. Od 2021 r. w Polsce obowiązuje system net-billing, który zastąpił wcześniejsze opusty.

Net-billing polega na bilansowaniu energii pobranej z sieci oraz oddanej do niej w cyklu rozliczeniowym, który wynosi 12 miesięcy.

Oznacza to, że prosument płaci operatorowi sieci tylko za nadwyżkę poboru nad wprowadzoną energią. Natomiast za nadwyżkę produkcji otrzymuje wynagrodzenie według średniej miesięcznej ceny energii na giełdzie.

Miesiąc Średnia cena energii [zł/MWh]
Styczeń 2023 635,99
Grudzień 2022 304,63

Jak widać na powyższym przykładzie, ceny te podlegają znacznym wahaniom. W grudniu 2022 r. osiągnęły rekordowo niski poziom poniżej 300 zł/MWh. Taka sytuacja zmniejsza opłacalność inwestycji prosumenta.

Czytaj więcej: Dofinansowanie do Fotowoltaiki Dolnośląskie - Zyskaj na Panelach Fotowoltaicznych z Dotacjami 2018!

Wprowadzenie gwarantowanych stawek

Stąd pomysł na wprowadzenie minimalnych, gwarantowanych stawek odkupu energii od prosumentów. Miałyby one zapewnić większą stabilność i przewidywalność przychodów prosumentów.

Nie wiadomo jednak, jak miałyby one zostać skalkulowane. Prawdopodobnie byłyby wyższe od obecnych cen rynkowych przynajmniej w niektórych okresach.

Kto miałby finansować różnicę?

Powstaje w związku z tym pytanie, kto miałby finansować ewentualną różnicę między zagwarantowaną minimalną stawką odkupu a niższą ceną rynkową. Prawdopodobnie byliby to wszyscy odbiorcy energii w postaci wyższych opłat przesyłowych.

Z drugiej strony gwarantowana minimalna cena mogłaby zachęcić do rozwoju mocy wytwórczych, co w dłuższej perspektywie obniżyłoby hurtowe ceny energii. Tego typu mechanizmy funkcjonują już w wielu krajach UE.

Analiza prawna dotycząca minimalnych cen

Ministerstwo analizuje minimalną cenę odkupu dla prosumentów.

Jak zapewniło Ministerstwo Klimatu, trwają obecnie intensywne analizy dotyczące pomysłu wprowadzenia minimalnych cen dla prosumentów. Rozważana jest przede wszystkim zgodność z regulacjami i dyrektywami UE dotyczącymi wspólnego rynku energii.

Prawo unijne gwarantuje co do zasady swobodny przepływ energii bez interwencji cenowych poszczególnych państw. Dlatego ewentualna propozycja musiałaby zostać należycie uzasadniona i uzgodniona z Komisją Europejską.

Analizowane są też potencjalne skutki dla operatorów systemu dystrybucyjnego oraz odbiorców końcowych, a także wpływ na hurtowe ceny energii i rozwój magazynów.

Rozwój rynku magazynów energii w Polsce

Kwestia magazynów energii jest istotna, ponieważ mogą one odegrać ważną rolę w bilansowaniu zmiennej produkcji z OZE. Ich dynamiczny rozwój byłby pożądany w kontekście transformacji energetycznej.

Jak podkreślał wiceminister Motyka, atrakcyjne zachęty cenowe dla prosumentów mają sens tylko przy jednoczesnym wsparciu dla magazynowania energii. Inaczej może dochodzić do zjawiska nadprodukcji i ograniczeń systemowych.

Dlatego resort klimatu na razie ostrożnie podchodzi do pomysłu sztywnych cen odkupu i zapewnia, że na bieżąco monitoruje sytuację prosumentów. Priorytetem jest równoważenie interesów wytwórców i odbiorców energii w zgodzie z wymogami UE.

Podsumowanie

W artykule omówiono kontrowersyjną propozycję wprowadzenia minimalnych cen odkupu energii elektrycznej od prosumentów. Rozwiązanie takie miałoby zagwarantować im stabilne przychody ze sprzedaży nadwyżek, ale rodzi obawy o negatywny wpływ na rynek energii. Dlatego Ministerstwo Klimatu ostrożnie analizuje ten pomysł pod kątem zgodności z prawem UE. Nie ma jeszcze decyzji w tej sprawie.

Tymczasem liczba prosumentów w Polsce dynamicznie rośnie. Wraz z postępującą transformacją energetyczną, coraz większe znaczenie zyskują magazyny energii. Ich rozwój jest kluczowy dla zbilansowania zmiennej produkcji z OZE i zapewnienia stabilności systemu elektroenergetycznego.

5 Podobnych Artykułów:

  1. Sprawdź Taryfę G11 Cena: Koszt Prądu, Ile Kosztuje 1 kWh - Zastosuj Kalkulator Kwh
  2. Odkryj zalety paneli fotowoltaicznych Longi - Najlepsza fotowoltaika Longi na rynku
  3. Koszty Budowy Farmy Fotowoltaicznej: Pełny Przegląd Kosztów Instalacji 100kw
  4. Fotowoltaika dominuje jako źródło energii w Polsce: Przewaga nad innymi technologiami energii.
  5. Technologia back contact stanie się wiodącym rozwiązaniem w branży fotowoltaicznej
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Józef Bryk
Józef Bryk

Będąc pasjonatem energetyki studiuję najnowsze technologie w zakresie magazynowania energii ze źródeł odnawialnych. Dzielę się wiedzą na temat działania innowacyjnych akumulatorów i baterii bazujących m.in. na grafenie i glinie. Omawiam ich zalety, wady i perspektywy szerszego zastosowania w przemyśle i gospodarstwach domowych.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły