Kompleksowe Usługi Montażu Paneli Fotowoltaicznych - Systemy Mocowania, Montaż na Dachu i Sposoby

Kompleksowe Usługi Montażu Paneli Fotowoltaicznych - Systemy Mocowania, Montaż na Dachu i Sposoby
Autor Edyta Ziółkowska
Edyta Ziółkowska06.03.2024 | 8 min.

Montaż paneli fotowoltaicznych to skomplikowany proces, który wymaga specjalistycznej wiedzy i doświadczenia. W tym artykule omawiamy kompleksowo zagadnienia związane z montażem instalacji fotowoltaicznych – od doboru systemów mocowań, przez sposoby montażu paneli na różnych typach dachów, po dodatkowe elementy niezbędne do prawidłowego działania całej instalacji. Znajdziesz tu cenne informacje, które pomogą Ci podjąć decyzję o wyborze odpowiedniego wykonawcy oraz rozwiązań technicznych najlepiej dopasowanych do Twojego budynku.

Kluczowe wnioski:
 • Montaż paneli fotowoltaicznych wymaga dużej precyzji i znajomości technicznych niuansów.
 • Kluczowe jest wybranie odpowiedniego systemu mocowania dostosowanego do typu dachu.
 • Lokalizacja i ustawienie paneli ma wpływ na ich wydajność.
 • Oprócz samych paneli niezbędne są dodatkowe elementy montażu i okablowania.
 • Po montażu trzeba pamiętać o regularnej konserwacji paneli.

Systemy mocowań paneli na dachach

Wybór systemu mocowania paneli fotowoltaicznych jest kluczowym elementem przy ich montażu. Musi on zapewniać stabilność konstrukcji i odporność na różne warunki pogodowe przez dziesięciolecia. Stosuje się specjalne systemy dedykowane do montażu na dachach skośnych, płaskich, gontach bitumicznych czy blasze trapezowej.

Do mocowania paneli na dachach skośnych wykorzystuje się zazwyczaj aluminiowe profile montażowe przykręcane śrubami do krokwi. Panele mocuje się do profili za pomocą specjalnych klem. Rozwiązanie to zapewnia solidne i trwałe zamocowanie.

Na dachach płaskich montuje się najczęściej systemy balastowe, w których obciążniki dociskają panele do podłoża. Nie wymagają one wykonywania otworów w dachu, są proste w instalacji, ale mają ograniczenia wietrzne i śniegowe.

Specjalistycznych systemów wymagają dachy kryte gontem bitumicznym czy blachą trapezową ze względu na ich konstrukcję i materiał. Profile i obejmy montażowe dobiera się pod kątem typu poszycia dachu tak, by zapewnić stabilność i szczelność pokrycia.

Mocowanie do różnych typów dachów

Na dachach z blachy trapezowej montuje się zazwyczaj specjalne uchwyty Hilti do blachy lub profile ze śrubami samowiercącymi, nie naruszające szczelności poszycia.

Dla gonty bitumicznego stosuje się systemy punktowe z tzw. bazami dachówkowymi lub profile przykręcane śrubami do łat drewnianych znajdujących się pod gontem. Pozwala to uniknąć uszkodzeń pokrycia dachu.

W każdym przypadku kluczowe jest dobranie optymalnego systemu mocowania paneli PV tak, by zapewnić im stabilność i bezpieczeństwo bez ingerencji w sam dach.

Sposoby montażu paneli fotowoltaicznych

Sposób montażu paneli słonecznych zależy od wybranego systemu mocowania, typu dachu i warunków lokalowych. Standardowo instaluje się je równolegle do połaci dachowej aby uzyskać optymalną ekspozycję słoneczną.

Na dachach skośnych montuje się konstrukcje wsporcze i prowadnice, do których przymocowuje ramy paneli za pomocą specjalnych klem. Panele układa się parami obok siebie tworząc rzędy i łącząc ze sobą elektrycznie.

W przypadku dachów płaskich wykorzystuje się zazwyczaj systemy balastowe lub specjalne stelaże, na których montuje się panele. Możliwe jest ustawianie ich zarówno poziomo, jak i pod kątem w celu uzyskania lepszego nasłonecznienia.

Na montaż paneli PV składa się wiele elementów - oprócz samych modułów fotowoltaicznych i konstrukcji nośnych konieczne są przewody, zabezpieczenia, rozdzielnice i pozostała aparatura. Montaż musi przebiegać zgodnie ze sztuką budowlaną i przepisami.

Rodzaj dachu Sposób montażu paneli PV
Dach skośny Na specjalnych profilach i wspornikach przymocowanych do krokwi
Dach płaski Na stelażach lub w systemie balastowym

Przebieg montażu fotowoltaiki

Typowy przebieg montażu instalacji fotowoltaicznej wygląda następująco: najpierw instaluje się konstrukcje wsporcze i systemy mocowania paneli, następnie montuje się kolejne moduły PV, które łączy się ze sobą szynoprzewodami. Na koniec wykonuje się okablowanie i podłączenie pozostałych elementów instalacji elektrycznej.

Proces montażu wymaga zachowania ostrożności i przestrzegania przepisów BHP, ponieważ wiąże się z pracami na wysokości oraz operowaniem na komponentach elektrycznych. Dlatego tak istotne jest zlecenie prac doświadczonej i profesjonalnej firmie.

Czytaj więcej: Rozumiem Schemat Instalacji Off Grid i Fotowoltaiczną z Akumulatorami

Optymalna lokalizacja paneli słonecznych

Od lokalizacji i ustawienia paneli fotowoltaicznych zależy w dużej mierze ich wydajność i produkcja energii. Aby zoptymalizować produkcję, panele należy zamontować w jak najbardziej nasłonecznionym miejscu.

Najlepszą opcją jest południowa ekspozycja dachu bez zacienień od drzew, kominów czy innych elementów. Im bardziej ukośna instalacja i zbliżona do południa, tym lepiej. Idealnym kątem jest ok. 30 stopni. Duże znaczenie ma też odpowiednie wzajemne rozstawienie paneli, by uniknąć ich wzajemnego zacieniania.

Dla uzyskania największej wydajności warto stosować systemy śledzenia położenia słońca i ustawiania optymalnego kąta nachylenia paneli względem promieni słonecznych przez cały dzień i rok.

Sprawdzenie potencjału lokalizacji

Aby sprawdzić potencjał danej lokalizacji pod kątem montażu i opłacalności paneli fotowoltaicznych, można wykonać profesjonalny audyt polegający na: sprawdzeniu nasłonecznienia w ciągu roku, określeniu możliwości posadowienia i budowy optymalnej instalacji PV oraz oszacowaniu przewidywanej produkcji energii i zwrotu inwestycji.

Dodatkowe elementy montażu fotowoltaiki

Kompleksowe Usługi Montażu Paneli Fotowoltaicznych - Systemy Mocowania, Montaż na Dachu i Sposoby

Oprócz samych paneli fotowoltaicznych w skład kompletnej instalacji PV wchodzi wiele dodatkowych elementów i podzespołów. Należą do nich m.in. falowniki, rozdzielnice i zabezpieczenia elektryczne, przewody i kable solara oraz konstrukcje wsporcze i mocujące.

Specjalistycznych materiałów montażowych wymaga także samo mocowanie paneli do podłoża - wykorzystuje się w tym celu różne wsporniki, profile, śruby, podkładki czy też klemy montażowe do połączenia modułów w panele.

Istotnym elementem jest również okablowanie i połączenia między panelami wykonane odpowiednimi kablami solarnymi. Wszystkie zastosowane komponenty muszą mieć wymagane dopuszczenia, atesty i pasować do siebie pod względem parametrów.

Monitorowanie pracy systemu PV

Do kompletnej fotowoltaiki coraz częściej dołączane są systemy monitoringu i zarządzania umożliwiające zdalną kontrolę pracy instalacji, analizę danych i optymalizację produkcji paneli. Oprogramowanie takie integruje się z inteligentnym licznikiem energii i modułami pomiarowymi.

Dane pozyskiwane z monitoringu pozwalają na szybkie wykrycie potencjalnych awarii oraz wprowadzanie usprawnień w ustawieniach paneli czy parametrach falownika w celu zwiększenia ilości produkowanej energii.

Bezpieczeństwo podczas montażu paneli

Kluczowym aspektem przy wykonywaniu montażu paneli fotowoltaicznych jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom instalującym, serwisującym system oraz użytkownikom budynku. W grę wchodzą zarówno wymagania BHP, jak i zabezpieczenia samej instalacji PV.

Podstawą jest montaż wyłącznie przez wykwalifikowanych instalatorów posiadających stosowne uprawnienia, którzy przestrzegają procedur i zasad bezpieczeństwa - szczególnie przy pracy na wysokościach. Ważne są też badania elektryczne instalacji potwierdzające jej poprawność.

Niezbędne jest stosowanie wysokiej klasy komponentów - m.in. przewodów i zabezpieczeń - aby wyeliminować ryzyko zwarcia czy pożaru. Instalacja PV musi być szczelna i odporna na warunki atmosferyczne, zwłaszcza na działanie wysokich temperatur czy wyładowań.

Pielęgnacja paneli słonecznych po montażu

Aby zapewnić jak najdłuższą i niezawodną pracę instalacji fotowoltaicznej, konieczne jest regularne wykonywanie przeglądów i konserwacji zamontowanych wcześniej paneli słonecznych.

Należy je czyścić przynajmniej raz w roku w celu usunięcia zanieczyszczeń obniżających ich sprawność. W ramach przeglądu sprawdza się także stan okablowania, połączeń oraz działanie całego systemu monitoringu i zabezpieczeń.

Dla zachowania gwarancji kluczowe jest wykonywanie prac konserwacyjnych zgodnie z zaleceniami producenta paneli i falowników, najlepiej przez autoryzowany serwis. Pozwoli to wyeliminować ryzyko awarii i utraty wydajności oraz przedłużyć żywotność instalacji PV.

 • Regularna konserwacja paneli słonecznych po ich montażu jest kluczowa dla zachowania optymalnej wydajności i sprawności instalacji fotowoltaicznej.
 • Przeglądy obejmują czyszczenie paneli, kontrolę stanu technicznego i testowanie poprawności działania całego systemu.

Podsumowanie

Montaż paneli fotowoltaicznych to złożony proces wymagający specjalistycznej wiedzy i doświadczenia. Kluczowe znaczenie ma wybór odpowiedniego systemu mocowania, dostosowanego do typu dachu, na którym będą montowane panele. Równie ważne jest znalezienie optymalnej lokalizacji zapewniającej jak najlepsze nasłonecznienie i ustawienie modułów pod konkretnym kątem.

Sam montaż paneli PV to nie wszystko. Cała instalacja fotowoltaiczna składa się z wielu elementów - oprócz paneli słonecznych są to m.in. falowniki, okablowanie czy systemy monitorowania i zarządzania. Ich poprawny montaż, integracja i konfiguracja mają kluczowe znaczenie dla wydajności.

Firmy specjalizujące się w montażu fotowoltaiki powinny zapewnić kompleksową usługę obejmującą dobór optymalnych rozwiązań, fachową instalację dopasowaną do budynku i potrzeb klienta, uruchomienie i testy oraz szkolenie z obsługi systemu.

Aby instalacja PV działała bezawaryjnie przez lata, należy pamiętać o jej regularnej konserwacji i serwisowaniu. Polegają one m.in. na czyszczeniu paneli, sprawdzaniu połączeń i testowaniu działania poszczególnych podzespołów. Pozwoli to utrzymać ich optymalną sprawność.

Najczęstsze pytania

Najlepsze są dedykowane systemy mocowań zaprojektowane specjalnie do montażu paneli PV na danym typie dachu - skośnym, płaskim, z blachy trapezowej czy gontu. Powinny być wytrzymałe, odporne na warunki atmosferyczne i zapewniać stabilne zamocowanie modułów.

Średni koszt montażu 1 kW mocy paneli PV wynosi około 4000-5500 PLN brutto. Całkowity koszt zależy jednak od wielu czynników - rodzaju systemu mocowania, typu falownika, konieczności rozbudowy instalacji elektrycznej czy konstrukcji wsporczych.

Idealna orientacja paneli słonecznych to południe z odchyleniem 30 stopni. Panele powinny być zamontowane w miejscu jak najbardziej nasłonecznionym i niezacienionym. Kluczowe jest także wzajemne rozmieszczenie modułów, by unikać ich zacieniania.

Zaleca się wykonywanie corocznych przeglądów serwisowych instalacji PV obejmujących: czyszczenie paneli, sprawdzenie połączeń, stanu technicznego i parametrów pracy podzespołów takich jak falowniki czy zabezpieczenia.

Przeciętna roczna produkcja energii z 5 kW instalacji PV w Polsce to ok. 4500-5500 kWh. Dokładne oszacowanie zależy jednak od wielu czynników: lokalizacji, typu paneli i falowników, nachylenia czy otoczenia modułów.

5 Podobnych Artykułów

 1. Sprawdź Taryfę G11 Cena: Koszt Prądu, Ile Kosztuje 1 kWh - Zastosuj Kalkulator Kwh
 2. Odkryj zalety paneli fotowoltaicznych Longi - Najlepsza fotowoltaika Longi na rynku
 3. Koszty Budowy Farmy Fotowoltaicznej: Pełny Przegląd Kosztów Instalacji 100kw
 4. Fotowoltaika dominuje jako źródło energii w Polsce: Przewaga nad innymi technologiami energii.
 5. Nowe nadzieje dla branży PV: prognozy na przyszłość
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Edyta Ziółkowska
Edyta Ziółkowska

Pracując jako audytor energetyczny pomagam firmom i instytucjom publicznym w optymalizacji zużycia energii i redukcji rachunków. Na blogu dzielę się dobrymi praktykami w tym zakresie. Poruszam m.in. kwestie docieplania budynków, modernizacji oświetlenia czy zarządzania majątkiem w kontekście poprawy efektywności energetycznej

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły