Dofinansowanie do Fotowoltaiki Dolnośląskie: Odkryj możliwości dopłat na panele i baterie 2018

Dofinansowanie do Fotowoltaiki Dolnośląskie: Odkryj możliwości dopłat na panele i baterie 2018
Autor Edyta Ziółkowska
Edyta Ziółkowska22.11.2023 | 8 min.

Dofinansowanie do fotowoltaiki Dolnośląskie cieszy się coraz większą popularnością wśród mieszkańców regionu. W 2018 roku uruchomiono szereg dotacji, grantów i ulg na instalacje paneli słonecznych oraz magazynów energii, które pomogą nie tylko w realizacji inwestycji prosumenckich, ale też w walce ze smogiem.

Kluczowe wnioski:
 • Dodatkowe środki na fotowoltaikę pochodzą m.in. z programów antysmogowych oraz WFOŚiGW we Wrocławiu.
 • premia za nadwyżki energii oddane do sieci oraz ulgi podatkowe zachęcą do większych instalacji.
 • Dofinansowania obejmują zarówno instalacje prosumenckie w domach, jak i systemy dla firm oraz rolników.
 • Wysokość dotacji dochodzi do kilkudziesięciu a nawet 75% kosztów kwalifikowanych montażu i zakupu.
 • Warto skorzystać z okazji, bo środki mogą się szybko wyczerpać przy rosnącej liczbie wniosków.

Dofinansowanie do instalacji fotowoltaiki z Urzędu Marszałkowskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego uruchomił specjalny program wsparcia dla instalacji OZE, z którego można uzyskać dotację nawet do 85% kosztów kwalifikowanych montażu paneli fotowoltaicznych. Jest to znaczące dofinansowanie, które pokryje większość nakładów na taką inwestycję. Warto więc zapoznać się z zasadami i terminami naboru wniosków.

Program skierowany jest do szerokiego grona beneficjentów - zarówno osób fizycznych, przedsiębiorców, rolników, jak i jednostek sektora publicznego. Można starać się o dotacje na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, systemów fototermicznych, pomp ciepła oraz instalacji wykorzystujących biomasę.

Wysokość i zasady przyznawania dotacji

Maksymalna kwota dotacji dla osób fizycznych sięga 85% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 100 tys. zł w przypadku instalacji fotowoltaicznej. Co ważne, panele można łączyć z dotowanymi magazynami ciepła oraz zbiornikami na wodę użytkową zasilanymi energią słoneczną.

Dotacjom podlegają wyłącznie nowe instalacje montowane po dniu złożenia wniosku. Nie ma natomiast limitu mocy, którą można zainstalować. O wsparcie mogą starać się zarówno właściciele domów jednorodzinnych, bloków, gospodarstw rolnych oraz przedsiębiorcy.

Dopłaty na fotowoltaikę z programów antysmogowych Dolnego Śląska

Poza regionalnym programem dofinansowań dla OZE, atrakcyjne dotacje oferują także niektóre samorządy w ramach inicjatyw antysmogowych. Województwo dolnośląskie od lat zmaga się z zanieczyszczeniem powietrza, szczególnie w okresie grzewczym. Dlatego uruchamiane są specjalne środki na wymianę pieców oraz instalacje OZE, które mają ograniczyć emisję szkodliwych substancji.

Przykładowo, dotacje na fotowoltaikę z programu KAWKA oferują władze Wałbrzycha, Jeleniej Góry, Legnicy i innych miast regionu. Stawki dotacji wahają się od 30 do nawet 75% kosztów kwalifikowanych. Tu również mogą starać się o dofinansowanie zarówno osoby prywatne, firmy, spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe.

Z dotacji można sfinansować zarówno sam zakup paneli PV, jak i niezbędnego osprzętu: falowników, konstrukcji montażowych, okablowania czy rozłączników. Niektóre programy dopuszczają także dofinansowanie do magazynów energii, co pozwala lepiej wykorzystać wyprodukowany prąd.

Jak otrzymać dotację krok po kroku?

Procedura starania się o dotację jest prosta i przebiega w kilku kluczowych etapach:

 1. Złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami i dokumentami
 2. Weryfikacja wniosku i kwalifikowalności instalacji przez operatora
 3. Podpisanie umowy dotacji
 4. Wykonanie prac montażowych przez uprawnionego instalatora
 5. Złożenie wniosku o płatność po zakończeniu inwestycji
 6. Wypłata dotacji na konto beneficjenta

Należy jednak pamiętać o dotrzymaniu terminów każdego z etapów, załączeniu wymaganych dokumentów oraz rozliczeniu się z realizacji inwestycji, aby otrzymać przyznaną dotację.

Czytaj więcej: Kompleksowa Oferta - Off Grid Fotowoltaika, Instalacja, Panele, Zestawy - Porównaj Ceny

Ulgi i dotacje na panele fotowoltaiczne z gmin Dolnośląskiego

Oprócz dotacji z poziomu marszałkowskiego oraz powiatowego, wsparcie na instalacje paneli słonecznych oferują również niektóre dolnośląskie gminy. Dodatkowe środki na ten cel przeznaczają miasta takie jak Wrocław, Jelenia Góra, Kłodzko czy Ząbkowice Śląskie. Mieszkańcy tych gmin mogą więc liczyć na podwójne lub nawet potrójne dofinansowanie przy montażu własnej mikroinstalacji.

Zazwyczaj z programów gminnych mogą korzystać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości na terenie danej jednostki samorządu. Dotacje obejmują zarówno instalacje na budynkach mieszkalnych, jak i na terenie gospodarstw rolnych.

Stawki procentowe wsparcia wahają się od 30 do nawet 75% kosztów kwalifikowanych, przy czym kwota dotacji jest zazwyczaj ograniczona limitem np. 5-10 tys. zł na instalację. Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym lub naboru do wyczerpania puli środków.

Montaż baterii magazynujących z dofinansowaniem Dolnośląskiego

Dofinansowanie do Fotowoltaiki Dolnośląskie: Odkryj możliwości dopłat na panele i baterie 2018

Nowością w programach wsparcia OZE na Dolnym Śląsku jest możliwość pozyskania dotacji także na systemy magazynowania energii - czyli baterie i magazyny do instalacji fotowoltaicznych. Rozwiązanie to optymalizuje zużycie wytworzonego prądu i ogranicza jego eksport do sieci dystrybucyjnej.

Z dopłat na magazyny mogą skorzystać m.in. uczestnicy programu grantowego realizowanego przez Urząd Marszałkowski. Dotacja obejmuje do 30% kosztów kwalifikowanych budowy całego systemu fotowoltaicznego z bateriami i nie może przekroczyć 97 tys. zł.

System magazynowania energii Maksymalna kwota dotacji
Magazyn ciepła Do 30% kosztów, max. 10 tys. zł
Baterie (min. 4 kWh) Do 30% kosztów, max. 25 tys. zł

Jak wynika z danych, największą dotację można uzyskać na zakup i montaż zestawu baterii o pojemności co najmniej 4 kWh. Pozwoli to zmagazynować znaczną część dziennie wytwarzanej energii elektrycznej z paneli PV. Warunkiem wsparcia jest brak pobierania opustu za nadwyżki wprowadzane do sieci.

Możliwość pozyskania dodatkowych środków znacząco poprawia opłacalność montażu systemów fotowoltaicznych z akumulatorem. Dotacje takie działają zachęcająco na Dolnym Śląsku.

Dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznych z WFOŚiGW

Oprócz dotacji z budżetu marszałkowskiego oraz samorządów, wsparciem finansowym na inwestycje w OZE dysponuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Jest on kolejnym źródłem pozyskania dofinansowania na realizacje instalacji fotowoltaicznej dla mieszkańców Dolnego Śląska. Atrakcyjne warunki oferuje zwłaszcza we Wrocławiu.

Miejski program dotacji skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych lub mieszkań w budynkach wielorodzinnych na terenie Wrocławia. Obejmuje on instalacje fotowoltaiczne o mocy od 2 do 10 kWp zlokalizowane na dachach lub elewacjach budynków.

Maksymalna kwota dotacji wynosi 75% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 15 tys. zł na instalację oraz łącznie 100 tys. zł na nieruchomość. Nabory wniosków prowadzone mają charakter ciągły aż do wyczerpania przeznaczonych na ten cel środków.

WFOŚiGW we Wrocławiu udzielił w tym roku już prawie 1300 dotacji na łączną kwotę blisko 13 mln zł. Program cieszy się więc bardzo dużym zainteresowaniem.

Premia za nadwyżki energii z fotowoltaiki wprowadzone na Dolnym Śląsku

Nowym sposobem wsparcia dla właścicieli instalacji PV na Dolnym Śląsku jest wprowadzona w 2018 r. premia za niewykorzystaną energię elektryczną wprowadzaną do sieci dystrybucyjnej. Jest ona wypłacana za pośrednictwem sprzedawcy prądu i działa jako dodatkowa zachęta do inwestycji w mikroinstalacje fotowoltaiczne.

Premia ta ma zrekompensować ograniczenie opustów za nadwyżki, co było istotną barierą w rozwoju energetyki prosumenckiej.

Wysokość premii została ustalona na poziomie 140 zł/MWh dla mikroinstalacji o mocy 2-10 kWp oraz 130 zł/MWh dla instalacji powyżej 10 kWp. Jest ona wypłacana proporcjonalnie do ilości energii wprowadzonej do sieci i obowiązuje przez 15 kolejnych lat od momentu uruchomienia systemu PV.

Dzięki temu mechanizmowi można zoptymalizować i zwiększyć produkcję energii elektrycznej z paneli. Premia zrekompensuje oddawanie jej nadwyżek do sieci dystrybucyjnej z zyskiem na 15 lat. To kolejna korzyść dla prosumentów na Dolnym Śląsku.

Podsumowanie

Dofinansowanie do fotowoltaiki Dolnośląskie oferuje obecnie wiele możliwości wsparcia na instalacje paneli słonecznych oraz systemy magazynowania energii. Z dotacji mogą skorzystać zarówno osoby fizyczne, firmy jak i rolnicy czy samorządy. Środki pochodzą m.in. z Urzędu Marszałkowskiego, programów antysmogowych, WFOŚiGW oraz budżetów lokalnych gmin.

W 2018 roku uruchomiono szereg dotacji sięgających nawet 85% kosztów kwalifikowanych na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz towarzyszących magazynów energii. Dodatkową korzyścią jest 15-letnia premia za oddawanie nadwyżek energii do sieci elektroenergetycznej. Zachęcam do skorzystania z tych możliwości.

Dofinansowanie do fotowoltaiki Dolnośląskie w 2018 roku obejmuje zarówno małe, prosumenckie instalacje na dachach domów, jak i duże farmy słoneczne. Montaż paneli PV można łączyć z dotacjami na magazyny ciepła, kolektory słoneczne czy pompy ciepła. Warto to rozważyć.

Baterie fotowoltaiczne dofinansowanie 2018 na Dolnym Śląsku sięga nawet 25 tys. zł lub 30% kosztów zestawu o pojemności min. 4 kWh. To znacząca pomoc przy montażu paneli z akumulatorem i optymalizacji zużycia wytworzonej energii elektrycznej. Zachęcam do skorzystania z szansy na dotację, bo środki mogą się szybko wyczerpać.

5 Podobnych Artykułów

 1. Sprawdź Taryfę G11 Cena: Koszt Prądu, Ile Kosztuje 1 kWh - Zastosuj Kalkulator Kwh
 2. Odkryj zalety paneli fotowoltaicznych Longi - Najlepsza fotowoltaika Longi na rynku
 3. Koszty Budowy Farmy Fotowoltaicznej: Pełny Przegląd Kosztów Instalacji 100kw
 4. Fotowoltaika dominuje jako źródło energii w Polsce: Przewaga nad innymi technologiami energii.
 5. Nowe nadzieje dla branży PV: prognozy na przyszłość
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Edyta Ziółkowska
Edyta Ziółkowska

Pracując jako audytor energetyczny pomagam firmom i instytucjom publicznym w optymalizacji zużycia energii i redukcji rachunków. Na blogu dzielę się dobrymi praktykami w tym zakresie. Poruszam m.in. kwestie docieplania budynków, modernizacji oświetlenia czy zarządzania majątkiem w kontekście poprawy efektywności energetycznej

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły