Czy branża pv czuje konkurencję ze strony małych wiatraków?

Czy branża pv czuje konkurencję ze strony małych wiatraków?
Autor Edyta Ziółkowska
Edyta Ziółkowska04.03.2024 | 7 min.

Czy branża pv czuje konkurencję ze strony małych wiatraków? Wraz z rosnącą popularnością mikroinstalacji wykorzystujących energię wiatru, producenci i sprzedawcy paneli fotowoltaicznych zastanawiają się, czy ta nowa technologia stanowi zagrożenie dla ich rynku. W branży słonecznej panuje jednak spokój - większość ekspertów uważa, że małe turbiny wiatrowe będą raczej uzupełnieniem niż substytucją dla instalacji PV. Wyzwaniem pozostaje integracja różnych źródeł odnawialnych i rozwój magazynowania energii.

Panele słoneczne zwiększają udział w energetyce rozproszonej

W obliczu rosnącego zapotrzebowania na czystą energię i dążenia do zmniejszenia śladu węglowego, panele słoneczne odgrywają kluczową rolę w rozwoju energetyki rozproszonej. W ciągu ostatnich lat Polska doświadczyła prawdziwego boomu farm fotowoltaicznych, a liczba domowych instalacji fotowoltaicznych stale rośnie. Technologia ta umożliwia prosumentom wytwarzanie własnej, ekologicznej energii, zmniejszając tym samym uzależnienie od konwencjonalnych źródeł energii.

Rosnąca popularność paneli słonecznych wynika z kilku czynników. Po pierwsze, są one stosunkowo łatwe w instalacji, zwłaszcza na budynkach mieszkalnych. Wystarczy odpowiednio nasłoneczniony dach lub działka, a system fotowoltaiczny może zostać zamontowany bez większych przeszkód. Co więcej, koszty zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych systematycznie spadają, czyniąc je coraz bardziej przystępnymi dla szerszej grupy odbiorców.

Ponadto, programy wsparcia finansowego, takie jak "Mój Prąd", umożliwiają uzyskanie dofinansowania na budowę przydomowych instalacji fotowoltaicznych. Dzięki temu inwestycja staje się jeszcze bardziej opłacalna, a okres zwrotu kosztów ulega skróceniu. Właściciele domów mogą nie tylko korzystać z darmowej, odnawialnej energii, ale także sprzedawać nadwyżki do sieci, generując dodatkowe zyski.

Przyszłość energetyki rozproszonej

Wraz ze wzrostem świadomości ekologicznej i dążeniem do niezależności energetycznej, rola energetyki rozproszonej będzie stale rosła. Panele słoneczne stanowią jedną z najlepszych opcji dla gospodarstw domowych, które chcą czerpać korzyści z odnawialnych źródeł energii. Dzięki temu będą one odgrywały coraz większą rolę w miksie energetycznym Polski, przyczyniając się do redukcji emisji gazów cieplarnianych i ochrony środowiska.

Małe turbiny wiatrowe jako alternatywa dla fotowoltaiki

Choć panele słoneczne cieszą się dużą popularnością, coraz więcej uwagi zwraca się na małe turbiny wiatrowe jako alternatywne źródło energii dla gospodarstw domowych. Podobnie jak instalacje fotowoltaiczne, przydomowe elektrownie wiatrowe umożliwiają prosumentom wytwarzanie własnej, czystej energii, co czyni je atrakcyjną opcją w dobie rosnących cen prądu i większej świadomości ekologicznej.

Jedną z kluczowych zalet małych turbin wiatrowych jest fakt, że mogą one pracować przez całą dobę, niezależnie od nasłonecznienia. Oznacza to, że są w stanie produkować energię również w nocy, co stanowi istotną przewagę nad instalacjami słonecznymi. Ponadto, w niektórych lokalizacjach warunki wietrzne mogą okazać się bardziej korzystne niż nasłonecznienie, co przekłada się na wyższy potencjał produkcji energii.

Lokalizacja elektrowni wiatrowych podlega znacznie bardziej restrykcyjnym wymogom przestrzennym niż instalacje fotowoltaiczne. Hałas i ograniczenia wysokości dla wiatraków utrudniają ich budowę na obszarach zurbanizowanych.

Warto jednak pamiętać, że decyzja o instalacji małej turbiny wiatrowej wymaga przeprowadzenia szczegółowych badań warunków wietrznych w danej lokalizacji. Proces ten może zająć nawet rok, co opóźnia realizację inwestycji. Ponadto, przydomowe wiatraki są droższe od systemów fotowoltaicznych, co może stanowić barierę dla części gospodarstw domowych.

Czytaj więcej: Cena za 1 kw – Dowiedz się, ile kosztuje 1 kwh w PGE i cena za watogodzinę

Czynniki wpływające na konkurencyjność wiatraków i paneli PV

Choć zarówno małe turbiny wiatrowe, jak i panele słoneczne mają swoje zalety i wady, istnieje wiele czynników, które będą decydować o ich konkurencyjności na rynku energii odnawialnej. Jednym z kluczowych aspektów jest kwestia kosztów instalacji i eksploatacji.

 • Położenie geograficzne – w niektórych regionach Polski warunki wietrzne mogą być bardziej sprzyjające dla turbin wiatrowych, podczas gdy w innych nasłonecznienie będzie czynnikiem decydującym o wyborze fotowoltaiki.
 • Dostępna przestrzeń – turbiny wiatrowe wymagają większej powierzchni niż panele słoneczne, co może być ograniczeniem w przypadku mniejszych gospodarstw.
 • Hałas i ograniczenia wysokościowe – wiatraki mogą generować więcej hałasu i podlegają większym ograniczeniom wysokościowym, co utrudnia ich instalację na terenach zurbanizowanych.

Ważną rolę odgrywają również programy wsparcia finansowego, takie jak "Mój Prąd" dla fotowoltaiki i "Moja Elektrownia Wiatrowa" dla małych turbin wiatrowych. Wysokość dofinansowania i łatwość dostępu do tych programów będzie miała bezpośredni wpływ na decyzje inwestycyjne gospodarstw domowych.

Koszty instalacji fotowoltaiki a małych turbin wiatrowych

Zdjęcie Czy branża pv czuje konkurencję ze strony małych wiatraków?

Jednym z kluczowych czynników, który determinuje wybór pomiędzy instalacją fotowoltaiczną a małą turbiną wiatrową, są koszty inwestycyjne. Według ekspertów, budowa systemu fotowoltaicznego jest znacznie tańsza niż instalacja turbiny wiatrowej o podobnej mocy.

TechnologiaKoszt instalacji
FotowoltaikaOk. 3-4 tys. zł za 1 kWp
Małe turbiny wiatroweNawet 10-15 tys. zł za 1 kW

Jak widać, koszty budowy przydomowej elektrowni wiatrowej mogą być nawet kilkukrotnie wyższe niż w przypadku instalacji fotowoltaicznej o podobnej mocy. Dlatego dla wielu gospodarstw domowych, zwłaszcza tych o niższych budżetach, fotowoltaika będzie bardziej atrakcyjną opcją finansowo.

Wsparcie finansowe a opłacalność inwestycji

Należy jednak pamiętać, że decyzja o wyborze źródła energii odnawialnej nie powinna opierać się wyłącznie na kosztach instalacji. Równie istotne są koszty eksploatacji, czas zwrotu inwestycji oraz dostępne programy wsparcia finansowego. W tym kontekście, zarówno fotowoltaika, jak i małe turbiny wiatrowe mogą okazać się opłacalne, jeśli zostaną dobrze dopasowane do lokalnych warunków i potrzeb gospodarstwa domowego.

Wsparcie finansowe i programy dla mikroinstalacji PV i wiatrowych

Zarówno w przypadku fotowoltaiki, jak i małych turbin wiatrowych, kluczową rolę w ich rozwoju odgrywają programy wsparcia finansowego. W Polsce dostępne są dwa dedykowane programy - "Mój Prąd" dla instalacji fotowoltaicznych oraz "Moja Elektrownia Wiatrowa" dla przydomowych wiatraków.

Program "Mój Prąd" cieszy się ogromną popularnością wśród prosumentów, umożliwiając uzyskanie dofinansowania na budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy do 10 kWp. Dzięki temu inwestycja staje się bardziej opłacalna, a okres zwrotu kosztów ulega skróceniu. Według ekspertów, popyt na instalacje fotowoltaiczne utrzymuje się na stabilnym poziomie, a w każdym miesiącu do sieci przyłączanych jest około 20-25 tys. nowych mikroinstalacji.

Z kolei program "Moja Elektrownia Wiatrowa" ma na celu wspieranie rozwoju małych turbin wiatrowych. Podobnie jak w przypadku "Mojego Prądu", prosumenci mogą otrzymać dofinansowanie na zakup i montaż przydomowej elektrowni wiatrowej oraz magazynu energii. Dzięki temu inwestycja staje się bardziej dostępna finansowo dla szerszej grupy odbiorców.

 • Programy "Mój Prąd" i "Moja Elektrownia Wiatrowa" umożliwiają dofinansowanie na budowę mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii.
 • Wsparcie finansowe przyczynia się do zwiększenia opłacalności inwestycji i skrócenia okresu zwrotu kosztów.
 • Eksperci przewidują stabilny popyt na instalacje fotowoltaiczne, ale małe turbiny wiatrowe również zyskują na popularności.

Magazynowanie energii kluczem do integracji źródeł odnawialnych

Niezależnie od tego, czy gospodarstwo domowe zdecyduje się na instalację fotowoltaiczną, czy też turbinę wiatrową, kluczowym elementem w efektywnym wykorzystaniu energii odnawialnej są magazyny energii. Pozwalają one na gromadzenie nadwyżek wyprodukowanej energii i wykorzystywanie ich w okresach, gdy produkcja jest mniejsza lub zerowa.

Integracja magazynów energii z systemami fotowoltaicznymi i wiatrowymi zapewnia większą niezależność energetyczną gospodarstw domowych oraz zwiększa efektywność wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Dzięki temu prosumenci mogą znacznie ograniczyć swoje rachunki za prąd, a w niektórych przypadkach nawet całkowicie uniezależnić się od sieci energetycznej.

Według ekspertów, zastosowanie magazynów energii w połączeniu z różnymi źródłami odnawialnymi, takimi jak fotowoltaika i turbiny wiatrowe, będzie miało pozytywny wpływ na dalszy rozwój energetyki rozproszonej. Umożliwi to bowiem efektywniejsze zarządzanie produkcją i zużyciem energii, co z kolei przyczyni się do zwiększenia udziału odnawialnych źródeł w miksie energetycznym Polski.

Podsumowując, choć małe turbiny wiatrowe stanowią nową alternatywę dla fotowoltaiki, obie te technologie są postrzegane jako uzupełniające się, a nie konkurencyjne. W połączeniu z magazynami energii mogą one skutecznie przyczynić się do rozwoju energetyki rozproszonej i większej niezależności energetycznej gospodarstw domowych. Kluczową rolę odgrywają jednak czynniki takie jak lokalizacja, warunki naturalne oraz dostępne programy wsparcia finansowego, które będą determinować ostateczny wybór źródła energii odnawialnej dla danego gospodarstwa.

Podsumowanie

Panele słoneczne i małe turbiny wiatrowe to dwie komplementarne odnawialne źródła energii, które stopniowo zdobywają popularność wśród gospodarstw domowych. Choć farmy fotowoltaiczne mają już ugruntowaną pozycję, przydomowe wiatraki stają się ciekawą alternatywą umożliwiającą wytwarzanie domowej energii. Obie technologie mogą rozwijać się niezależnie, bez bezpośredniej konkurencji.

Kluczem do efektywnego wykorzystania odnawialnych źródeł na poziomie gospodarstw jest integracja systemów, takich jak fotowoltaika i turbiny wiatrowe, z magazynami energii. To kompleksowe rozwiązanie zwiększa niezależność energetyczną oraz ułatwia zarządzanie produkcją i zużyciem prądu. Wybór optymalnego źródła będzie zależał od lokalnych warunków, programów wsparcia finansowego oraz indywidualnych preferencji i możliwości inwestycyjnych danego gospodarstwa.

5 Podobnych Artykułów

 1. Sprawdź Taryfę G11 Cena: Koszt Prądu, Ile Kosztuje 1 kWh - Zastosuj Kalkulator Kwh
 2. Twoje opinie o Sunday fotowoltaika - Odkryj prawdziwą moc Sunday Polska
 3. Koszty Budowy Farmy Fotowoltaicznej: Pełny Przegląd Kosztów Instalacji 100kw
 4. Zasilanie awaryjne z fotowoltaiki bez magazynu energii: przegląd rozwiązań optymalnych
 5. Nowe procedury przy budowie instalacji fotowoltaicznych do 150 kW: Łatwiej, ale nie łatwo.
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Edyta Ziółkowska
Edyta Ziółkowska

Pracując jako audytor energetyczny pomagam firmom i instytucjom publicznym w optymalizacji zużycia energii i redukcji rachunków. Na blogu dzielę się dobrymi praktykami w tym zakresie. Poruszam m.in. kwestie docieplania budynków, modernizacji oświetlenia czy zarządzania majątkiem w kontekście poprawy efektywności energetycznej

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły