Oferta ENERGO-SYSTEM S.A.

 

 

1. Pomiary i badania diagnostyczne w zakresie: rezystancji izolacji transformatorów i przepustowych;
                 współczynnik stratności tg δ oraz pojemności izolatorów przepustowych;
                 prądów magnesujących transformatorów; przekładni transformatorów;
                 odkształceń uzwojeń transformatorów (metodą funkcji przenoszenia).

2. Badania oleju transformatorowego (fizyko-chemiczne, chromatograficzne, stopnia zestarzenia).

3. Przeglądy podobciążeniowych przełączników zaczepów wraz z badaniami oscylograficznymi i wymianą oleju.

4. Przeglądy klatki wybierakowej wraz z wymianą uszkodzonych elementów.

5. Prace remontowe i modernizacyjne wykonywane na transformatorach na stanowisku pracy
                ( np. wymiana osprzętu, przepustów, chłodnic, zaworów na kulowe, szaf sterowniczych, przepon w konserwatorach).

6. Prace związane z demontażem, montażem i uruchomieniem na stanowisku pracy w pełnym zakresie /obwody pierwotne, obwody wtórne.