Oferta ENERGO-SYSTEM S.A.

 


1. Eksploatacja, remonty i modernizacje rozdzielni wszystkich napięć w zakresie: urządzeń elektroenergetycznych
                 (wyłączniki, odłączniki, przekładniki, ograniczniki przepięć); urządzeń potrzeb własnych prądu stałego i przemiennego
                 (rozdzielnice, przetwornice, prostowniki, baterie); urządzeń oraz instalacji sprężonego powietrza.

2. Przeglądy, pomiary i badania okresowe i pomontażowe urządzeń i obiektów elektroenergetycznych.

3. Pomiary ochrony przeciwporażeniowej.

4. Wyposażenie szaf zabezpieczeń, sterowniczych oraz rozdzielczych.

5. Oceny stanu technicznego urządzeń stacyjnych.