Aktualności ENERGO-SYSTEM S.A.


W ramach aktualnie posiadanych umów jesteśmy w trakcie realizacji modernizacji następujących obiektów:

Modernizacja GPZ Kędzierz
Modernizacja obwodów pierwotnych w stacji 220 kV Bujaków
Modernizacja stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Mokre

oraz z firmą ELBUD Katowice Sp. z o.o. tworząc konsorcjum w ramach zadań:

Rozbudowa stacji 400/110 kV Dobrzeń
Rozbudowa stacji 220/110 kV Bydgoszcz Zachód
Modernizacja SE 220/110 kV Leśniów
Rozubdowa stacji 400/220/110 kV Pątnów wraz z wprowadzeniem linii 400kV Kromolice-Pątnów