Aktualności ENERGO-SYSTEM S.A.


W ramach aktualnie posiadanych umów jesteśmy w trakcie realizacji modernizacji następujących obiektów:

-Rozbudowę stacji 400/220/110 kV Wielopole dla przyłączenia transformatora 400/110 kV.
-Kompleksowe usługi transformatorowe -Pakiet 1,2
-Wykonanie prac eksploatacyjnych na SE w zakresie EAZ oraz SSiN pakiet I
-Wykonanie prac eksploatacyjnych na SE w zakresie EAZ oraz SSiN pakiet II
-Wymiana zabezpieczeń i wyłączników WN w stacji 110/15kV Żółkiewka
-Dobudowa pola WN w rozdzielni 110kV w stacji elektroenergetycznej 110/30/15kV Bieżanów (zaprojektuj i wybuduj)
-Badania transformatorów i dławików przed uruchomieniem na stacjach elektroenergetycznych w latach 2020-2021
-Prace modernizacjno- remontowe autotransformatora AT2 w SE Olsztyn Mątki
-Transport transformatora 400/123/31,5 kV MVA oraz montaż i uruchomienie w SE Żarnowiec

oraz z firmą ELBUD Katowice Sp. z o.o. tworząc konsorcjum w ramach zadań:

-Rozbudowa stacji 400/110 kV Dobrzeń
-Modernizacja SE 220/110 kV Leśniów
-Rozbudowa stacji 400/220/110 kV Pątnów wraz zwprowadzeniem linii 400kV Kromolice-Pątnów