Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Informujemy, że:
1.Administratorem danych osobowych Pani/Pana jest spółka ENERGO - SYSTEM S.A. z siedzibą przy ul. Energetycznej 1, 35-107 Rzeszów,tel.: 17 854 02 07, e-mail: energo-system@energo-system.pl
2.Dane osobowe, przekazane nam poprzez przekazanie wizytówki, przesłanie poczty elektronicznej, kontakt telefoniczny są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Panią/Panem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione.
3.Dane osobowe będą przechowywane na okres współpracy lub nie dłużej niż prawnie uzasadniony. Następnie zostaną trwale usunięte.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Dane udostępnione przez Pana nie będą podlegały profilowaniu.
6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.